Ceník zdravotních výkonů poskytovaných pacientům/klientům za úhradu
(nehrazených zdravotní pojišťovnou)

Administrativní výkon lékaře na žádost pacienta 150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 350 Kč
Vyšetření pro vydání nového řidičského průkazu – skupina 1 dle vyhlášky 277/2004 Sb. (osobní vozidlo/motocykl nepoužívané v práci a pro výdělečnou činnost) 400 Kč
Vyšetření pro skupinu 2 dle vyhlášky 277/2004 Sb včetně orientační perimetrie (nákladní vozidla a osobní vozidla užívaná v práci a pro výdělečnou činnost) 600 Kč
Vyšetření řidiče seniora a vydání potvrzení
(v 60, 65 a 68 letech a dále každé 2 roky, případně každý rok dle zdravotního stavu)
300 Kč
Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu prac. v potravinářství 250 Kč
Vstupní prohlídka na žádost pacienta (podniku) mimo smluvní závodní péči 400 Kč
Úkony spojené s vystavením poukazu na lázeňský pobyt mimo úkony hrazené pojišťovnou 300 Kč
Vyšetření pro držitele a žadatele o zbrojní pas 700 Kč
Vyšetření pro jiná potvrzení (svářečský průkaz, sportovní akce, vyhláška 50 apod.) 400 Kč
Vyplnění zprávy pro pojišťovnu (zpráva o úrazu, bodové hodnocení apod.) 300 Kč
Injekce na žádost pacienta (neordinované v této ordinaci) 100 Kč
Zpráva pro rekondiční pobyt 200 Kč
Vyšetření před cestou do zahraničí 400 Kč
Vyšetření a potvrzení pro přihlášku ke studiu na vysoké (odborné) škole 200 Kč první přihláška
(každá další 100 Kč)
Potvrzení a vyšetření pro styk s utajovanými skutečnostmi 300 Kč
Koagulační vyšetření (vyšetření srážlivosti krve zvláště při Warfarinizaci) z kapky kapilární krve metodou POCT (není nutno přijít ráno ani nalačno) 150 Kč
Orientační spirometrické vyšetření s odesláním na specializované pracoviště při hraničním nebo patologickém nálezu 200 Kč
Sonografické vyšetření s odesláním na specializované pracoviště při hraničním nebo patologickém nálezu 300 Kč
Konzultace komplikovanějších případů (mnohočetné diagnozy, farmakologická konzultace interakcí léčiv, případně paliace, závislosti) vedoucím lékařem / psychoterapie 800 Kč
Sportovní prohlídka s ergometrickým vyšetřením 1200 Kč
Sportovní prohlídka se spiroergometrickým vyšetřením 1800 Kč
Návštěva lékaře v domácnosti u neregistrovaného nebo mimo odbornost všeobecné praktické lékařství 1000 Kč
Školení první pomoci s ukázkou resuscitace na modelu a ukázkou použití AED (minimální počet školených osob najednou je 5) 300 Kč / jednu osobu
EMG/biofeedback se zapůjčením přístroje domů (zaúčtovaná platba zálohy až při prokazatelném zlepšení nebo při poškození přístroje) 3000 Kč
Analýza vydechovaného CO ( k odvykání kouření) 200 Kč
Terénní telemetrické měření EKG 450 Kč
Nechirurgické ošetření hemorhoidů 1000 Kč

Ceny úkonů odrážejí nejen hodinovou mzdu lékaře, zdravotní sestry, ale obsahují i poměrnou část nákladů na zdravotnickou techniku, energie, nájem apod.

Zpět na ordinaci