O nás

Čeho jsme dosáhli

Vzdělání

Všichni naši lékaři mají atestaci z všeobecného praktického lékařství s licencí komory k samostatné práci nebo odbornou způsobilost k samostatné práci praktického lékaře vydávanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Jeden lékař má navíc atestaci z interního lékařství, jeden z paliativní medicíny, jeden z tělovýchovného lékařství.

Jeden lékař je absolventem akreditovaného kurzu pracovního lékařství, jeden je absolventem kurzu tropického lékařství.

Jeden lékař je psychoterapeut s osvědčením sekce pro hypnózu České psychoterapeutické a Psychiatrické společnosti.

Jeden lékař má kurz pro substituční léčbu osob závislých na „tvrdých“ drogách, je absolventem výcviku v Duplexní sonografii periferních cév, Echokardiografii, invazivní a neinvazivní ultrasonografii břišní dutiny, POC sonografie v urgentní medicíně, Duplexní sonografie karotid, Sono štítné žlázy, Artrosonografie- sonografie kloubů.

Jeden lékař je odborným asistentem Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty UK s výukou mediků.

Všechny naše zdravotní sestřičky mají odbornou způsobilost k samostatné práci zdravotní sestry bez dozoru.

Od 1. 8. 2012 jsme akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání lékařů v přípravě na atestaci z všeobecného praktického lékařství (základní kmen + specializační příprava). Od roku 2018 jsme akreditovaným pracovištěm jak v základním kmeni všeobecné lékařství tak v základním kmeni interního lékařství.

7 našich praktických lékařů zdárně ukončilo atestační zkoušku v oboru VPL, nikdo nepropadl.

Minimální praxe vedoucích lékařů je 26 let, nejdelší praxe je 56 let.

Zdravotní péče

Provozujeme 3 praxe s celkovým počtem pacientů v naší péči dosahující kolem 5000.

Poskytujeme závodní péči pro 22 podniků s celkovým počtem zaměstnanců přes 300.

Nejmladšímu našemu pacientovi je 17 let. Staráme se o více jak 8 pacientů přesahujících hranici 85 let věku.

Od roku 2015 máme registrovánu domácí zdravotní sesterskou péči za přímou úhradu pacientem pro oblast. Hl.m. Praha.

Se soukromou lékařskou praxí jsme začali od roku 1992, společnost Hodis s.r.o. vznikla při rozšíření v roce 2010.

Jsme smluvními lékaři většiny u nás registrovaných pojišťoven: VZP, VoZP, OZP, ZP MVČR, ČPZP, Revírní bratrské zdr. poj, Pojištovny Škoda a komerčních pojišťoven VZP a.s. a Slavia pojišťovna a.s.

Kontakt

Hodis s.r.o.
Sídlo: V Pláni 55/36, Praha 4 - Lhotka, 142 00
IČ: 24726931

Jednatel: MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D.
E-mail: hodis@hodis.eu
Telefon: 266 712 603